Sebagai Anak awam saya memperkenalkan diri dengan suatu postingan yang sarat dengan petuah – petuah leluhur ” YAMA TATWA “

OM AWIGNAM ASTU.
Nihan Parikramaning Yama Tatwa, Ngaran Tingkahing Wang Mati Lan Kena Winulatan Sawania Sawangsania, Yaning Brahmana, Ksatria, Wesia, Sudra, Aywa ta Sira Angadegana Dening Rontal, Ala Dahat, Tekaning Upakarania Tan Prasida, Ila Estu Palania, Winastu Dening Sang Hyang Prajapati, Apan Sira Mancaning Ala Ayu, Aywa Murug Linging Sastra Iki. Muang Maka Wenangnia, Yening Brahmana, Ksatria, Wesia, Ilalang Juga, Utamania, Kang Maka Pengawak Dening Kuasa, Galihana Dening Cendana Merik, Sarwa Sandinia Alaning Pering Gading, Maka Ulunia Kalungah Nyuh Gading, Rambutania Dening Lawe Ireng, Kulitania Dening Daluang Kayu, Surati Sastra, Pancaksara, Gelari Padma, Ridadaning Lalang, Mesi Sastra Dasaksara, Ongkara Mula, Rwa Bineda, Ikang Lalang, Idepna Ngke Ning Wang Wati, Dulurane Upakara Mati Sekrama Mangkana Tingkah Sang Utama. Muah Yaning Sudra, Wenang Ngawe Awak-Wakan Dening Majagau, Tiningkah Kadi Nguni, Gawanin Saupakarania Kading Lagi, Yan Wus Puput, Emban Maring Sastra, Ulapin Atman Sang Mati, Kinon Mulih Ring Dudungania Nguni Duking Kari Urip, Irika Prasida Sang Atma Pratista, Mangkana Tingkahnia, Telas. Iti Sastra Yama Purana Tatwa, Ngaran, Indik Sekramaning Wang Mati Mapendem, Yan Setahun, Duang Tahun, Tigang Tahun, Muah Selawase Tan Maprateka. Yan Wawu Setahun Maprateka, Tan Ana Wignan Sang Hyang Atma, Nanging Wange Mati Bener, Yan Liwur Setahun, Atmania Matemahan Dite, Tonyan Setra Maas Ring Desa-Desa, Ngawe Agering, Mangkana Alania. Muah Wang Mati Mapendem, Yang Tan Maprateka, Taulaning Wangke Ika : Muah Ana Pawarah Batara Yama Mungguing Sastra, Ling Batara Yama, Uduh Sang Pandita Ring Jana Loka, Yan Ana Wang Mati, Sumuruping Kesiti Darani, Aja Sira Mreteka Marep Taulaning Wangke Ika, Palania Tan Prasida Ilang Letuhing Atma, Tan Prasida Kang Prateka, Apan Wangke Ika Satmulih Ring Jeroning Garban Sang Hyang Ibu Pertiwi, Waluya Sampun Mageseng, Mawak Tanah, Saletuhing Pertiwi Rumaket Ring Wangke Ika, Teka Wenang Sang Pandita Ngarcana Ayu Atman Sang Prateka. Mangke Wenang Sang Pandita Nugraha Ring Manusa Loka, Maka Awak-Awakan Sang Mati, Sida Mulih Atmania Ring Biomantra Siwa, Wus Amanggih Rahayu, Telas Letuhing Atma Tekaning Wangke Nia. Ning Gawenin Manik, Maka Maka Pengawak Sang Mati, Yan Wangsa Brahmana, Satriya, Wesya, Candana Merik Anggen Awak-Awakan Sang Mati, Panjangnia Selangkat Ring Semusti, Melarnia Petang Nyari Mesi Sastra Pancaksara, Dasaksara, Triaksara, Ongkara Mula, Rwa Bineda, Muah Wong-Wongan, Idep Wongkening Wang Mati Ika, Duluran Upakara Mati Sakrama, Ring Desa Wenang Upakaranin, Ika Tan Ana Salah. Muah Wangke Mapendem, Ika Wenang Gagah Ring Dina Pabresihan Kala Esuk, Tulang Wangke Ika, Masuk Ring We Kumkuman, Muah Tejan Kalungah Nyuh Sasih, Genahakna Ring Setra, Gawenin Kuwu, Wehana Dahar Kasturi, Suci, Manik Pengawak Adegan Sang Mati, Imbaning Ring Sastra, Ulapin Atman Sangmati Kinon Mulih Dudungania Duk Kari Maurip, Irika Sang Atma Kapratista Mawak Candani Merik. Tekaning Petiwa-Petiwa, Tumut Geseng, Tulang Mawangke Ika Sareng Ring Awak-Awakan Sang Mati, Aywa Maprateka Tulang Juga, Sang Mati Matanem, Idep Maprateka Ibuta Cuil, Aran Tulang Ika, Atmane Tan Keni Prateka, Mangkana Kajaring Sastra. Muah Yan Wang Sudra Mati Matanem Majagau Wenang Ngangge Awak-Awakan Sang Mati, Karana Tunggal Kadi Nguni. Yan Mara Mangkana, Kena Upadrawasang Mangentas de Hyang Praja Pati, Muang Sang Ngarapiswa, Sang Pitara Kang Inentas, Wawu Lumaris Ring Tan Jaran Santun, Kapanggih Ring Widya-Dara Widya-Dari, Atma Rauh Marupa Cuil, Merantu Apek Apengit, Melayu Para Watek Apasari Duleg Angadek Ambuning Atma, Kang Wawu Rawuh Inatur-Atur Ring Batara Guru, Atmaletuh Iki Rawuh, Raris Tinundung Angimbi Dwara Wesi, Kinan Mungwing Wara, Ring Jurang Ajerem, Meserira Dete Mengerih, Ngadakang Gering Merana Sebumi, Angrusak Sang Wiku Ngerusak Desa-Desa Muang Sarwa Pasu, Amati-Mati Wang, Amanasi Gumi Angawe Agering Tan Pegatan, Ngpus Gumigel Ngelem Puyeng, Uyang Paling Tan Wenang Tinambanan. Muah Sang Pandita Makadi Sang Ratu Ring Madya Loka, Aywa Murug Ing Nging Sastra Iki, Palania Rusak Ikang Sabumi Nira. Muah Yan Ana Wang Mati Salah Pati Muah Wang Mati Gering Ila, Ring Sema, Sama Juga Prateka Taulanya Juga, Yan Ana Sengkernia, Mangkana Kajaring Sastra. Muah Iki Utamaning Utama Tatwa, Ngaran Pawarah Batara Uma Dewi, Mungwing Sastra. Ri Sedeng Batari Uma, Melingga Ring Kahyangan Dalem Panguluning Setra Agung. Ling Batara Uma, Ri Tatakala Rawuh Kali Yuga Gumi, Agering Sasab Merana Makweh Wong Pejah, Ana Wangsa Brahmana, Ksatria, Wesia, Mati Kena Gering, Arep Age Mapreteka Rawuh Sang Kalan Bumi, Susupaken Ring Pretiwi, Yan Wahyun Amereteka Digelis, Gawenan Banten Pejati, Kariyin, Wawu Mapendem Katur Ring Yang Batari Uma, Muah Ring Sedan Setra, Ring Penataran Dalem Penguluning Setra, Ngaturang Daksina Ajuman Tigas, Tigang (3) Soroh, Dena Sangkep, Nunas Nugraha Age Amerteka, Kang Sinambat Pukulun Batari Uma, Batari Pritiwi Muah Sang Asedahan Setra Agung, Ulun Aminta Nugraha Ring Batari, Rumaksa Sawa Iki, Saksana Nugraha Ulun Age Amreteka, Tan Penganti Taunan, Nugraha Atman Ipun, Tan Amanggihin Papa Neraka, Tekaning Yana Gawe Amreteka, Irika Ulun Anebas, Ring Paduka Batari Pretiwi, Muah Ring Paduka Batari Ring Dalem, Panguluning Setra Agung, Muah Ring Sedan Sema, Ayuwa Betara, Muah Ibuta Rumaksa Setra Wong Sida Sidi Pemastu Ulun. Telas. Yan Mangkana Kramania, Palania Rahayu Sang Hyang Atma, Tekaning Sang Megentas, Muah Sang Adruwe Sawane, Kang Kari Urip, Amanggih Dirga Yusa. Yan Nora Mangkana Wenang Pinendem Taunan. Muah Yan Ana Wong Sudra Mati Matanem, Neher Anganti Tahunan, Tan Kawenang Sekama-Kama Mrateka, Apayusa Sang Amreteka Ala Kojaring Sastra. Muah Yan Wong Wati Suwedesa, Sewangsania Yan Mati Salah Pati Masengker Solas Tahun, Wenang Preteka, Yan Dudu Mangulah Pati Matemahan Sinagkala Dewasa Pejah Mapeluwirnia Siningating Lebo Sampi, Tibe Memanak Saluwiring Mati Kapengawan, Pada Tigang Tahun Sengkernia Wenang Mapreteka. Yan Dudu Mangulah Pati, Matemahan Tinagkala, Kawase Pajah, Mapeluwirania Sininga Ting Lebo Sampi, Tiba Memanak, Saluwiring Mati Kapengawan, Pada Tigang Tahun Sengker Nia, Wenang Mapreteka. Malih Yan Tan Lewat Sengkernia Tan Wenang Ingentesan, Aywa Murug Linging Sastra Iki Rusak Ikang Bumi, Sang Prebahu Perelaya, Sang Pandita Sudosa. Ki Yama Purana Tatwa Ngaran, Sedeng Batari Durga Ring Gegannantara, Ngaksi Atma Sangsara, Ring Kawah Ageni, Malingga Wari, Marupa Sang Hyang Yama Pati, Ngambel Ala Ayuning Atma, Waneh Ri Janekni Leka, Mantuk Ring Pati, Dadi Batari Uma Dewi, Ri Sedeng Sire Malingga Ring Setra Agung Maraga Batari Durga Dewi. Mangke Cinarita Pedanda Atapa Ender Jumujug Ring Linggih Batari, Dadi Ta Kagiat Paduka Batari, Mangerik Makerik Kadi Singa Rodra, Ling Batari Keroda Adya Nugel Ulunira Sang Jumujug Ri Linggih Batari Saksana Dateng Batara Brahma, Umawati Geleng Paduka Batari Iangken Anakde Betara Brahma Tekelesu Geleng Batari, Irika Ida Sang Atapa Ender, Aminta Nugrahaka Ring Batari Kasidyaning Adnyana Kereta Siksa, Yan Mahyun Anancang Surya Sida Denira, Muah Panggilang Letuhing Atmaning Wang, Sida Malih Swarga Bawanairka Betari Asiluman Rupa, Arupa Sang Hyang Yama, Akrura Rupa Tuliya Rudra Murti, Irika Sang Hyang Yama Anugraha Warah-Warah Suksema, Ring Sangetapa Ender, Kanugraha Sasing Pintanen, Saunduk Mahayu Sawa Kadi Iki, Jatika Lelana Ana Sastra, Ngaran, Yama Purana Tatwa, Sampun Kabiasa De Sang Sadaka Kina-Kina, Ring Bumi Pasuruhan Belangbangan, Rahuaning Bumi Bali. Rontal Iki Antuk Nuronin Wit Druwen Ida Pedanda Gede Batulumbang, Magrya Ring Cau, Sampun Moktah, Wit Ida Kasedayang, Oleh Igusti Agung Cau, Nir Dosa, Punika Awanan Ida Molih Swarga Siwa Loka, Turun Ring Madya Pada, Negendih Malinggih Ring Manusa Pada, Ring Desa Jaya Purna, Mapesengan Batara Di Brahmana, Ksatrya, Wesya, Punika Wenang Ngambekan Lawan Sang Hyang Saraswati. Mangkana Ling Ning Sastra, Sehananing Wang Mati Mapendem, Nemeti Bener, Idep Mulih Ring Jeroning Garban Yang Ibu, Pertiwi, Sat Idep Sampun Mageseng, Idep Tan Pesawa, Waluya Mawak Tanah, Yadyan Hana Tawulan Kanten Kari, Sampun Winastu De Batara Yama, Mawak Buta Cuil, Yatika Kalane Wenang Gewenen Awk-Awakan Sang Mati, Oleh Candana Merik. Yadyan Kusagra, Matulang Cendana, Wekasang Sang Hyang Atma Malih Rahayu, Rawuhing Ring Sang Mreteka, Amanggih Sadya Dirga Yusa, Tekaning Bumi Nira, Tanang Kalaning Cuntaka Tirta, Telas. Nihan Tingkahing Wong Mati, Rare, Yan Mawangsa Brahmana, Muang Ksatria, Yan Matuwus 5 Lek, Pejah Kena Gering, Wehana Toye Panglepas Rare, Gawenang Saji Terpana, Geseng Akna Juga Anyut Galihanya Ring Segara Premangke, Ring Pengrarungan, Muah, Jenora Semengkana, Winastu Dening Betara Brahma, Dadi Butha Angerare, Angadang Ngadang Atma Wawu Rawuh, Makasang Tumitis, Tanpa Ngidep Tutur. Yan Ana Atma Rawuh, Wawu Kaprateka, Kaadang Olih Rare Bajang Tan Sapira Kwehnya Umampet-Mampet Sukaning Atma Wawu Rawuh, Karode Watek Atma Tinembung Dening Tajer, Ti Nandel Pinanting Rare Bajang Ika, Managis Pebrengit, Riwekasang Supat Dumadi Jatma Ring Madya Pada, Dadi Dewog, Depang, Kibi, Bingkuk, Perut, Cedangga Awknya. Nihan Pangentas Rare Luwirnia, Kalungah Nyuh Gading, Pesel-Peselannya, Majujuk, Tingin, Tigang Muncuk, Padang Lepas, Set Mingmang, Mantra : Ong Siti Prelina, Sida Lepas, Sida Moksah, Raga Rawuh Suwung Andruwung, Ah Ang. Panglukatania, Kelungah Nyuh Gading, Mantra : Ong Bayu Malaning Sarira, Bersih Ikang Banyu, Lukat Malaning Sianu, Lukat 3. Muah Ana Atma Amangguh Neraka, Muah Mungwing Anulang Aking, Mangebering Soring, Ri Reges, Katiksenan Panasing Surya, Manangis Angisek-Isek, Sumambe Anak Putunira, Sang Kari Maurip, Luwir Sabaning Atma Papa, Duh Anak Kuring Madya Pada Tan Hana Matra Welas, Ring Kawitanta, Maweh Bubur Muang We Setakep, Makweh Masni Madruwe Anak Putu Papamami Maweh Kasukan Ring Sira Muwah Padreweyan Mami Ana Kagamel Den Ta, Tan Hana Wawangku Niati Sire Juga Amise Sa, Angen Sira Kesukaan, Tan Eling Sira Ring Nama Nama Maweh Tirta Panglepas, Jeh Tasmat, Kita Sentananku, Wastu Sira Amanggih Alpa Yusa. Mangkana Temah Sang Atma Papa. Iki Widhi Sastra Sakeng Niti Pedanda Wawu Rawuh, Ngaran Tatwa Kepaten, Indiking Wong Mati, Sumuruping Kesiti Wiadin Ring Setra, Yan Ya Durung Ana Setahun Ayua Preteka, Yan Prateka, Palanya Tan Prasida Ingentas Atman Sang Kepreteka Anemu Sang Sare Ikang Atma, Sang Hyang Pretiwi Meraga Ibu, Kadi Rare Mungwing Garban Sang Ibu, Yan Durung Puput Lek Nia Kinon Mijila, Salah Wetu Ika Dosa Sang Mangentas Tekaning Sang Amreteka, Muah Rusak Kang Rat, Reh Tan Wenang Aken, Asing Tumuwuh Ring Pretiwi, Asing Tinanem, Ane Sukat Leknia, Antinen Tuwuh Nia Yan Nora Samangkana, Buwur Ikang Rat, Iwa Ngikan Bumi Tan Pkelingan, Mangkana Olahing Jagat. Muah Yan Sawa Mapendem, Maring Setra Yan Ana Sampun Setahun, Sengkernia, Yan Ana Mreteka, Ring Sema Sawa Preteka, Ayuwa Mreteka Sawa Mapendem, Ring Desa Ngawe Taula Nia, Yan Ana Mangkana, Pala Nia Letuh Ikang Bumi Karanjingan Ikang Buta Kala Ikang Desa Sarwa Dewa Mur Tan Suka Majeng Ring Kahyangan-Kahyangan Ring Desa Ika Mangkana Alania. Muah Aja Ngeliwari Setahun Mreteka Wangke Ika Yan Liwat Setahun Winastu De Betara Yama, Taulaning Wangke Ika, Mawak Buta, Sang Sara Atma Ika, Muah Saluiring Wong Mati Samuruping Kasiti Talo, Yan Ana Mreteka, Wenang Mepreteka Ring Sema Reh Ana Sawa Makewateng Pretista, Utama Dahat Gawe Ika, Dulurana Awak-Awakan Sang Mati, Olih Candana Mapinda Wong Mati, Misi Sastra, Dasak Sara, Triaksara, Ong Kara Mertha, Ruwe Bineda, Mangkana Kramania, Gina Hakena Ring Dadaning Sawa. Muah Yan Ana Wong, Mati Tan Pesawa Wenang Gawening Awak-Awakang Wangke Ika Sekama Kama Wenang Genah Nia Wenang Maprateka, Yan Wangke Mati Bener, Mangkana Kramania. Muah Tingkahing Wong Mati, Pinendem, Wenang Mapengentas Sang Wawu Mapendem, Palania Polih Genah Sang Hyang Atma Guing Batur Kemulan, Yadnyan Meswetan Kepreteka Rahayu Ikang-Ikang Atma, Tan Tan Samangkana, Winastu De Betara Yama Muah Batara, Selamane Tan Ingentas. Iki Pengentas Wong Mati Mapendem, Kewale Wonge Mati Bener Pengentas Wong Mati Mapendem Sece Danenia, Daun Medori Pinga, 3 Lembar 1 Dadi Reca Dana, Mesurat Dasaksara (Catur Dasaksara) Rua Bineda 1 Masurat Tri Aksara, 1 Masurat Dasa Bayu. Lalang Nia 27 Katih, Muang Padang Lepasnia Pada, Muang Pada, Balung-Balung, Jijih 9 Besik, Makaput Dening Ruaning Andong Bang, Lambening Payuk, Masurat, Sangka, Jeronia, Masurat Dasa Bayu, Kantaning Payuk, Bebedi Lawe Tigang Belas, Ilih, Manterania Sakeweruh Sang Sadaka, Argania, Saji-Saji, Kenista, Sakadaksina, Arta 225,125. Muah Tingkahing Wong Mati Mapendem Ring Desa Pakraman Ngarpana Pengawak Sang Mati, Lwirnia Kang Wenang, Cendana Merik, Kadi Nguni, Dulurin Upakaraning Mati Mesawa, Jatika Sinagaskara De Sang Guru, Ring Desa Pekarangan Wenang Prateka. Tulang Wangkene Mapendem, Ika Wangunia Kariyining Setra, Wehheng Penglukatan Pebersihan, Dahar Kasturi, Suci, Rawuhing Petiwan-Tiwan, Geseng Tulang Ika Sida Rahayu Sang Hyang Atma, Nora Ngeletuhin Jagat Preside Ingentas Sang Hyang Atma.Muang Wong Mati , Suwang-Suwang, Yadia Mahyun Mapendem Mangde Gelis Mapreteka, Ana Panugrahan Batara Yama, Wenang Ngaturang Pejati, Suci Muang Daksina, Wawu Ti Nendem Aminta Nugraha Ring Batara Brahma Ring Dalem, Ring Panguluning Setra Muang Ring Yang Pertiwi Rumaksa Sawa Saksama, Tan Panganti Sengker, Muang Tahunan, Nunas Nugraha Ring Para Batara, Muah Sang Sedahan Aweci, Di Gelis Amerteka, Nibakang Dina Amerteka, Irika Sira Anlaksawa, Ji Gung Artha, 800, Meduluran, Suci Daksina, Muang Peras, Katur Ring Batara Panguluning Setra Muah Ring Yang Pertiwi, Muah Ring Batara Yama Lwirnia, Sege Sepengkon, Iwak Bawi Ingolah Dining Sangkep, Muah Laban Sanga Sedahan Aweji, Tunggal Kadi Labaan Batara Yama, Yan Nora Samangkana, Yan Durung Ana Sengkernia Wenang Tahunang, Wengi Mati Mapendem, Yan Preteka Palania Rusak Ikang Negara, Baur Ikang Jabat Gring Mrana Tan Pegat, Sang Prateka Kabeda-Beda De Batara Yama Mangkana Kojaring Sastra. Iki Widhi Sastra, Sakeng Nista Batara Mahadewa Tumut Batara Manik Bumayang Jumeneng Ring Kayangan Watu Madeg, Ring Besakih, Muah Batara Geni Jaya, Malinggih Ring Kahyangan Giri Lempuyang, Tumut Batara Jayaningrat, Jumeneng Ring Giri Pebratan, Muah Batara Manik Galang Jumeneng Ring Pejeng, Ling Batara Sami Minakadi Betara Mahadewa Uduh Anak Bumi Dewata Kabeh, Rengan Pawarah Mami Den Panak, Tata Kramaning Bumi Bali, Pati Uriping Manusa Kabeh, Tan Pakerama Antuk Kepatian, Tan Pautin Ring Panditha Ring Madia Pada Mantra Aji Pangelepas, Atmaning Mati, Tan Ilang Teluhing Siwa Terus Kaletuhan Palinggih Batara, Jumeneng Ring Kayangan Bali, Kiranjingan Ikang Bumi Oleh Sarwa Buta Buti Durgakali, Mangke Nahen Nugrahan Antuk Tataning Kepatian, Merana Angeletuhin Bumi, Reh Pada Batara Nuruk, Malingga Ring Desa Pakraman, Wenang Sang Sadaka Ring Madya Pada Meretista Wang Pati Urip Tekaning Kayangan Dewa. Ling Betara Mahadewa, Mungguing Sastra Nugraha Warewarah Mungguing Aji, Uduh Ira Pada Punggawa, Ratuning Bali, Catraning Buana Kabeh, Anepewarahku Ring Sira Ritat Kalaning Ane Wang Mati, Sumuruping Kesiti Tita, Maring Setra, Kang Mala Kepatian, Ngaran, Wangke Ika, Yan Tan Karirat Tirta Pengelepas, Wekasan Ana Mereteka, Ayua Winwh Amereteka Ring Desa Pakeraman, Sebel Kunah Aku, Saluiring Sawa Mependem, Masarira Ibuta Cuil, Yadian Nambut Sawa Karesian Mawak Cendana Ayua Meretteka Ring Desa Pakeraman Ring Seme Sama Juga Pereteka, Aluiring Wong Mati Mapendem, Kalenemangkana Reh Desa Pakeraman Asawak Kayangan, Ring Setra Mawak Kawah, Palania Yan Mangkana, Kasurupan Sarwa Letuh, Ring Setra Rumaketing Kayangan Ring Desa, Reh Suba Karma Suasta Ring Agene, Winalik Sera Sumuruping Kesiti Tala, Ike Ngaran Wangkekemalan, Yadian Mati Bener Salah Ulah Idepe, Idep Mati Kepengawan, Mangkana Alaning Wang Mati Mapenulian Geseng Juga Mangda Suasta, Ya Tika Gugunan, Yan Kealangan Bumi Wenang Maka Pejati Ring Sedahan Setra Luirnia Banten Suci Daksina, Peras Nunas Dunuaning Sawa Ring Yang Ibu Pertiwi Mangkana Keramania, Reh Tan Wenang Wong mati Bener Matanem, Geseng Juga Kawenangnia. Newenang Matanem, Saluiring Salah Pati, Mati Kapengawan Wong Kene Gering Agung Wenang Pendem, Mangkana Ring Batara Mungguing Sastera. Muah Ring Betara, Yan Ana Pare Punggawa Ring Bali Raja, Yan Ye Murug Pewarah Aku, Mungguing Sastera, Palania Tanpa Pegatan Agering, Tekaning Sang Bupati. Apan Sira Batara Maha Dewa Sang Jumeneng Ring Basukih, Pada Mayang Ring Kayangan Agung Alit, Ring Panegara Bali Raja, Tan ketaman Letuh. Yan Yan Purugan Lenging Sastera Iki, Piduka Sarwe Dewate Kabeh, Ring Sang Ratu Bali, Dewa Mur, Turkelebin Agering Sasab Merana Tanpegatan Sang Batu Kene Gering, Pare Pitere Duhkita, Tanpolih Genah Rahayu, Mangkana Alaning Jagat, Ayua Sang Rumaksa Jagat Asusuge Lenging Sastera. Telas. Iti Widhi Sastera Sakeng Niti Batara Manik Gumayang, Jumeneng Ring Kahyangan Watumadeg Ring Basukih, Ling Batara, Unduk Sira Sang Ratu Bali, Ana Pewarahku Munggwing Aji Ksama Kapatyaning Wong, Aywa Manusia Sewa Ring Kesiti, Liwarang Ring Setahun, Yan Ana Setahun Prateka Juga Wenang Ayu Ikang Rat, Yan Liwat Ring Setahun, 2 Tahun, 3 Tahun, Winastu De Batara Yama Dadi Mawak Butha Atmania, Sah Sakeng Aweci, Bhuta Ika, Mengranjing Ring Manusa Loka, Angaduk Aken Gering Sasab Merana, Amati-Mati Wong Sa Desa-Desa, Tan Pegatan Ajering Sabimin Ira, Moksa Batara Ring Basukih, Mantuk Ring Gunung Maha Meru, Tan Suka Mahyang Ring Bumi Bali, Wireh Bumi Bali Lahating Leteh, Kasuruping Dening Butha Mangke Wenang Sira Sang Aji Bali, Agawe Age Amreteka Wong Mati, Aywa Sira Anganti Liwaran Ring Setahun, Mangkana Lingnging Batara Munggwing Sastra. Muah Ana Pewarah Batara Sami Ring Basukih, Tingkahing Wong Mati Mapendem, Wang Mala Kapatian, Ngaran, Yan Sira Mreteka, Wenang Ring Setra, Jaga Preteka, TaNihan Wangke Ika, Duluran Sarwa Kawangen, Tan Kawenang Prateka Ring Desa, Letuh Ikang Bumi, Ayua Sira Sang Aji Bali, Amurug, Lingnging Sastra Iki, Kene Upadrawa Sang Aji Bali, Ring Batara Ring Basukih, Telas. Nihan Tingkahing Upadrawa Musti Tan Jagia, Yen Durung Wenang, 25 Tiban, Tan Kawasa Upakara, Yan Sampun Tutug-Tutug Wenang Upakara-Upakarania Nebusin Ring Genahnia Pejah, Rumuhun, Panebusania, Manut Nista, Madya Utama, Pakantia, Sesantun Krepa, 1, Luwirnia Asiki (1), Iwaknia Bebek Maguling, Peras Lis, Segawu, Wuus Puput Mararung Banten Ika. Malih Upakara Ring Sangkem Setra, Ngadegang Sanggar Tutuan, Munggah Suci 2, Pucuk Bawu, 1, Dewa-Dewi. Malih Upakara Ring Sang Preteka, Pengawaknia Majegau, Sareng Pengeseng Nia Bekul, Bantenia Panjang Ilang, Bubuh Pirata, Nasi Angkeb, Pengadang-Adang, Ring Saji Tarpana. Wus Puput Mageseng Raris Mungkah Kasturi, Wus Mangkana Anyut Malih Upakara Ring Pempatane Pengawaknia Ting Gading, Tenggek Nia Bungkak Nyuh Gading, Rah Nia Ambengan Padang Lepas, Upakarania Pateh Kadi Ring Cangkem Setra, Muah Waneh, Yan Panebasan Artha 4000, Muah Silur Bangbang Panak Byu Apuwun Tan Kari Bawi Mentah, Getih Rumbah, Segehan. Nihan Pewarah Sang Pandita, Ngarannia Empu Lutuk, Kawuruhakena Artha Paweh Ulun, Yan Sane Saji Mami Samawur Sangaskara, Uduh Kaki Sang Wilmana Parantki Sajinira, Warah Kna Katekeng Ingsun, Ah Dak Warah Saji Mami, Den Enakna Denta Angeruguhen Luwirnia : Beras Acatu, Nyuh Abungkul, Metatakan Ngyu, Kampil Abidang, Nyakan Bubus 2, Benang Putih, 1, Jinah 200, Taluh, 2, Tape Nasi Awungkus, Tebu Cemeng Petang Lawas, Bantal Limpa 4 Lepit, Base Jeriji Elepit, Selem Epasang, Putih Epasang, Jhe Duang Limpang, Tuwung Bakab, 2, Keladi, 1, Byu Uduh Warangan Duang Baha, Dodol, 1, Gula Abungkul, Bubur Sumsum Metatakan Deluang Metulis Padma, Tuwak Apucung, Bawang Putih, 20, Cendana Atebih, Basan Ubad Genep, Perada Banyumas, Galuga Kalembak Kasturi, Samua Kweh Saji Mami, Amurwaning Sang Angas Kara, Peran Pakenaning Saji, Dukdak Warah, Pakirnaning Saji, Buah Kuning Pinaka Pegambel, Apekik, Rupante Tembe. Nyuh Abungkul Pinaka Sirah, Taluh Dadua Pinaka Mata, Bawang Putih Pinaka Untu, Tape Pinaka Untek, Tebu Papat Asta Panjangnia Pinaka Lengen, Bantal 4, Pinaka Pupu Tikeng Wetis Kalih, Base Pinaka Jerijin Tangan, Muang Suku Kalih, Jahe Pinaka Telapakan Tangan Kalih, Tuwung Kakak Pinaka Tunggak Suku, Keladi Pinaka Bebuahan, Dodol Pinaka Lidah. Amanis Ring Panca Panta, Benang Pinaka Usus, Gula Pinaka Hati, Bubuh Pinaka Limpa Bubur Sumsum Metatakan Deluang Matulis Padma Pinaka Tutud, Pisang Pinaka Peparu, Sajeng Pinaka Getih, Nyalian Buluh Pinaka Kampid, Nahan Ling Sang Garuda. Kerayunan Dedagen Ngaran, Arepin Siwa Luwirnia Kabeh Mewadah Ngiyu Anyar, Me Eled Wangsul, 1, Beras Tigang Catu, Nyuh Abungkul Pinaka Ulu Benang Selem Pinaka Roma, Benang Putih Putih Pinaka Usus, Tape Besar Pinaka Pala, Nasi Magulung Pinaka Limpa Duren Abungkul Pinaka Rai, Don Intaran Pinaka Alis, Taluh Dadua Pinaka Gempulungan Mata, Ragi Dadua Pinaka Putihing Mata, Tingkih Dadua Pinaka Mata, Tunjung Biru Pinaka Selem Mata, Do Delep Pinaka Don Karna Dadua, Gegodoh Dadua Pinaka Pipi, Tumpeng Tumpi Dadua Pinaka Bun Kuping, Manggis, 1, Pinaka Lambe, Kesuna 26, Pinaka Untu, Ting Buluh Gading Sacengkang Maulas Sutra Putih Pinaka Bawong, Dodol, 1, Pinaka Lidah, Jaum Keling Yan Lanang, 21, Yang Wadon, 20, Pinaka Bulun Cunguh, Jebugarum, 1, Jaja Batun Salak, Kunyit Mairis-Iris Dadua Pinaka Tulang Cikal, Galuga Pinaka Getih, Atal Pinaka Muluk, Menyan Pinaka Wangining Awak, Kacambah 10, Pinaka Limaning Tangan, Tuwung Kakak Pinaka Tunggak Betis, Bungan Rijasa Kembang Pinaka Lambe, Bungan Rijasa Pusuh Pinaka Isit, Bantal Agung 4, Pinaka Lengen Kalih,. Base Buah Pinaka Jeriji, Tangan Kali, Tebu Petang Lawas Pinaka Lengen Muang Betis, Benang Sutra Benang Mas Perasa Pinaka Rampingin Raga Ganti Gempol 1, Pinaka Punsed, Gondang 2, Pinaka Bubuahan Paye Puwuh 1, Pinaka Nyali, Gula 1, Pinaka Hati, Benang Putih Pinaka Usus Agung, Keladi 1, Pinaka Babuahan. Buah Gedang Pinaka Limpa, Bubuh Sumsum Matatakan Deluang Metulis Padma Maka Cecanggah Pinaka Tulud, Byu Kayu 2, Ijas Pinaka Peparu, Pusuh Byu Pinaka Pepusuhan, Twak Apucung Pinaka Getih, Paya Tanduk 2, Pinaka Isin Dumi, Tuwung Buluh, 1 Timbu, 1 Nangka 1, Beligo, 1, Kemenuh 1, Botor Komak Miwah Sewarnaning Kacang, Pinaka Seranduning Awak Kabeh, Paling-Paling Pinaka Anak-Anakan Mata, Ketimun 2, Pinaka Batis, Tabia 1 Pinaka Baga Purus, Wewalungan Besi 5, Jenut 4 Misi Lengis Catur Warna, Pinaka Muluk Kawat, Celaka Mas Tembaga, Pinaka Wat, Tanah Putih Pinaka Buku, Kasturi Pinaka Kilun Koping, 2 Lepe, Misi Bubur Ketan Gajih, Empitan Bulung Daya, Unti 2 Mekaput Don Gatet Pinaka Susu. Selampatan Kebo Yaskarana, Sindrong Mewadah Cawan, Yan Wadon Repitan, Majinah 225, Pinaka Titisin Awak. Sutra Putih Pinaka Kulit, Bantal 10 Pinaka Jerijin Tangan, Bantal Pudak 10 Pinaka Jerijin Batis, Tuwung Pipit 2 Pinaka Isit, Jae 2 Impang Pinaka Jerijin Batis, Biu Dak Warangan 2 Bahe Mangkep Benang Tri Datu Pinaka Iga. Carang Aa Baas Misi Seet Mingmang, Padang Lepas Pinaka Tungked, Telas. Sajen Wana Lwirnia, Nasi Tepeng Mewadah Sasenden, Iwaknia Ayam Gumerit, Sambel Adas, Tuak Apucung, Dadi Wadah. Sajining Aweci, Nasi Mawadah Piring Bubur Pirata Atanding, Sekar Ure Kwangen Abesik, Pipis, Bija Catur Warna Atanding Dadi Awadah. Sambat Batara Kala Bubur Sasuruh, Diyus Kama Ligi, Payuk Abungkul, Misi Yeh, Nasi Buu Makalung Pipis 25 Pabersihan Atanding, Bija Catur Warna Padang Lepas, Gelagah Ambengan, Pade Mapesel Muncuk Dapdap 2 Muncuk Metali Benang Tri Datu Kwangen 1, Sorohan Pabangkit Genep. Sarin Wana Sarimpang Dados Awadah. Sajen Titi Gonggang Bubur Pirata Atanding Sajen Awan Alun-Alun Bubur Pirata Mewadah Kau Mabulu Memato Dadi Awadah Sajen Kebo, Muwang Mon Asuajag, Lawan Culung Singa Barong Muwang Jaksa Alang-Alang Bubur Pirata Jun 1 Merajah Padma Misi Yeh, Padang Lepas Ambengan Apesel, Ketipat Lepet 4, Ketipat 4, Miwah Taluh Siap 1 Muwah Nasi Ji Keteng, Sere Barak Muwah Suci Sibakan Dadi Awadah. Sajenig Kayu Curiga Nasi Sagulung, Mabe Kecambah Matusuk Dadi Awadah. Sajening Garuga, Taluh 9 Bungkul Muncuk Kuskusan 1 Ebat-Ebatan Genep Adadi Awadah. Sajening Semut, Gula Kelapa, Bubuh Acengkang Misi Bulun Merak, Bulun Angsa, Patala Sutra, Jaum Keling, Padi, Kamawan Masekar Malem, Matekep Jebogarum Muwah Nasi Sagulung, Miwak Bawang Jae, Sere Barak Dadi Awadah. Sajin Wik Sida Malung Bubur Pirata Uwut Bekatul Biji Catur Warna Dadi Awadah. Sajining Asu Jamprak, Bija Catur Warna, Sege Sagulung Jejatah Calon, Katumpeng, Berengkes, Jejeron Dadi Awadah, Nasi Atemuhur 108 Dadi Awadah Nasi Gunung Awadah, Nasin Pasih Awadah, Nasin Tukad Awadah, Ne Putih Mabe Nyalian, Ne Barak Mabe Udang, Ne Selem Mabe Lel, Ne Kuning Mabe Yuyu, Ne Brumbun Mabe Serandu. Biyukawon 1 Genep Seupakaraning Biyukawon. Muah Ateh Etehan Penebasan, Sajin Sang Suratma, Sajin Lelawah. Sajin Begawan Dukma Sajin Sagunjung Sajain Batari Suci Wowohan Genep Maka Tadahan Ira. Ring Jeng Hyang Paramita, Wireti Kukulung Butinira. Ring Batari Yama, Sarwa Damuh Buktinira Caru Ring Sira, Tumpeng 9, Iwak Bawi Ingolah Denia Jangkep, Tendase Matah Utuh Winangun Urip, Muah Sege Ring Wakul, Iwak Jejatah Caloni Jangan Sekawis, Muah Jangan Ring Kawali Waja. Sajin Kaki Patuk, Tumpeng 1 Iwak Betutu Saung Mewadah Wakul Sarwa Anyar, Makamben Kampil, Masabuk Poleng, Raja Wiret Matumpuk Wasi Canggah Tebu, Iber-Iber Siap Biing Matanjek Carang Gondang, Gerang Gerih, Kecambah, Polos, Perak 200, Lawe Satukel Muang Pisang Woh-Wohan. Sajin Sang Singkare Bala, Ulam Sulampitan Pirak 25, Sekul Kokoh, Sekulamesan, Balung Gegending, Cucupan Antigandingitik, Kelapa Satunyil Sidamagule Sagerik, Bubur Pirate, Dukut Lepas, Saunting, Kayu En Satungeh, Wija Catur Warna Semalih Liklik Waduk Awakul, Mawadah Kau , Serapah Tulang Akau, Rerawon Akau Takanci Akau Gerang Asem Anyar Akan, Dadi Awadah. Malih Karatik Kakul, Kakojong Aken, Nyukut Besar, Pepi, Bajin Luhur, Lulun Kaon, Jukut Pejadi, Kakawis Sami 118, Muah Lindung Maselabet Tabiebun, Dadi Awadah, Malih Ukem-Ukem Pendak Mewadah Ceper Metekep Miwah Betutu Sawung, Dadi Awadah. Malih Penguri Jaga, Dayungnye, Matunggal Wadah, Ngiru Raris, 1 Wid Ngatut Don, Gedong 1, Beras Duwang Catu, Nyuh 1 Arta 225, Benang Selem Atukel Tabe Beras, Pisang Warangon, Satangkep Pisang Nike Inikip Dening Benang Tridatu, Rakannye Durian 1, Manggis 2, Temu-Temu, Cekuh, Jahe 2 Impang, Kesuna 22 Buah Antiga 2, Bawang Ping Erongpuluh Jalu Tingkeh 2 Tunjung Biru 2 Kembang Putih 2 Pusuh 1, Kawangen 2, Kawat Selaka 10 Tugel Geguntingan Mas, Selaka, Tembaga, Wesi, Wewalungan 5 Jenek, Misi 4 Misi Lenga, Cendana Tanah Putih, Lungsir Putih, Tebu Cemeng 4 Lawas, Tebu 2 Tugel, Sate Panjangnye Ruanmimbe 2. Puan Dalem Kasturi Ring Don Dalem Jaum Benang 21 Jebegarum 1 Ganti Gempolo Anti Gunung, Gelagah Alang-Alang Geluga, Sindrong, Mewadah Cawan, Muwang Sampian Benang Putih 1, Buluh Sajengkal Woh Maja 1 La Gondang 2 Paye Tanduk 2 Muah Don Kayu Tatukon, Don Kikian, Don Andong, Kayu Sugih. Malih Segeh 2 Gulung Mebe Balung Gending 1, Taluh Bebek 2 Sesate Calon, Katupang Matah 1 Palih Dadi 2 Gulung Mabe Katupang Seleng 1, Pede Matunggal Wadah. Nasi Paketok, Penek Patekep Prapatan, Mabae Balung Bolong, Taluh Bebek 1, Tingkih Matusuk, Misi Ulakan, Nasi Widyadari, Pangkonan Putih Kuning, Matangkeb Taluh Madadar, Ne Putih Mabunga Putih, Ne Kuning Mabunga Kuning, Misi Katipat Pesor, Dadi Awadah. Wireti Kukulung Awadah, Nasi Apangkon, Mabe Sekawis, Dadi Awadah. Muah Geti-Geti Sagebagan, Dadi Awadah. Nasih Pangadang-Ngadang, Lebeng Awadah, Matah Awadah Pada Mawadah Ngiyu. DAGING PANJANG ILANG : – Nasi Sagulung, Mewadah Ceper Ron- Ambengan- Padang Lepas- Ma Be Urutan Mepanggang.- Bayem Luhur- Sesate Calon- Balung Gegending- Dengdeng Hati- Ketupang- Berabas Ayung-Ayung- Alir-Aliran- Bawang Jahe- Uyah- Terasi Bang- Mwah Sega Sagulung, Maka Jejatah- Berabas Ayung-Ayung, Dadi Awadah.- Mwah Sega Duang Gulung Mewadah Seper Ron- Miwak Sunduk Ro, Sesate- Sesate Calon.- Mabe Bawang Jae.- Terasi Bang Awadah.- Nasi Bangkel :- Mewadah Sinduk- Kuping- Ikuh- Batis Makepatpat- Hati- Peparu- Limpa- Buah-Buahan- Papusuan, Dadi Petang Ceper- Lebeng Duang Ceper Dari Duang Panjang Ilang- Balung Tekaning Nare- Base Genep- Selampitan- Tekaning Jaje Ringan- Cembeng 2.- Kekecer.- Madje Kane- Madja Keling- Piling-Piling 1.- Menyan- Cecepitan Lakuwes 1- Wija Catur Warna- Kulit Macan- Bulun Merak- Bulun Angsa- Laklak Tepe- Simbar Manjangan Dadi Awadah- Mwah Nasi Telung Pulung Mewadah Ceper Ron- Ma Be Sesate Calon- Base Dadi Awadah- Malih Katipat Nasi 6.- Ma Be Telengis- Taluh Bekasem- Pencak Kacang Hijau- Belayag 1- Pesor 4- Nasi Takilan- Mabe Pesan Telengis- Nasi Ireng 2 Dadi Aceper- Misi Piling-Piling- Padi Mabesik- Dengdeng Hati Dadi Awadah- Muah Nasi Telung Gulung.- Me Be Terasi Bang- Nasi Among Apulung Mewadah Kau- Nasi Rames Mewadah Kau- Balung Gegending- Matah Satu Lebeng 1- Lambe Umurab- Cunguh- Balung Cili 4- Lebeng 2- Matah 2- Pesan Marus 10- Malih Nasin Panjang :- Iwak Taluh Semuuk- Tasik Dadi Awadah- Muah Pendek Jinari- Muah Pendek Kancai- Pendek Tinancekan- Taluh Dadar- Anting-Anting- Sawung Besik- Antiganing Itik 1.- Iwak Bawi Matah- Jaum- Ganti Gempol 1.- Basan Ubat Genep.- Wot.- Beluluk 2.- Kulit Kambing- Kembang Payas.- Batun Bedil. Temu-Temu, Panca Pala, Gula Sekarak, Nyuh Sigar, Don Kikian, Kayu Sugih, Andong, Muah Rum Panca Pala, Don Dapdap, Dagdag, Ambengan, Muah Iwak Atangen Lamak 1, Lidi 3, Pipis 3 Keteng, Muah Pemugpug, Kalung 2 Cili 2 Jejatah Soroh, Iga Katut Babi 1, Kawisan, Pemalih Dipelobone, Guling Bawi Aukud, Maka Panjang Ilang, Guling Itik 1 Guling Ika, Magenah Ring Ungkurang, Guling Itik Rajinan. Malih Gula Sekarek, Pasang Dihayune, Jijih Mawadah Nyuh Asibak, Gula Mewadah Nyuh Asibak, Dadi Awadah. Nyuh Asibak Misi Nasi, Getih Matah, Dadi Awadah. Bija Catur Warna, Gebog Dadi Awadah. Kembang Ure Dadi Awadah. Subeng 108, Suwah, Petat 108, Dadi Awadah. Malih Ulam, Gulane Sekarak, Balung Gegending, Wakwakane Dene Genep, Tebu 2 Lawas, Ambengan, Padang Lepas, Gelagah, Don Dapdap Magenah Ring Gulane Sekarek. Malih Dius Kama Ligi, Payuk Anyar 1, Makalung Jnah 25, Misi Yeh, Buu, Bubur Pirata Mewadah Ceper, Paberseihan 1, Bija Catur Warna, Mewadah Tangkih, Pinda 1, Ambengan, Padang Lepas, Gelagah, Meuncuk Dapdap, Kaduwegan 1, Dadi Awadah. Magenah Ring Ayun Layone : Nasi Panjang Ilang, Atangkih, Mebe Tadah Sukla, Nasi Atanglih, Mebe Sudang Taluh. Nasi Atangkih, Mebe Tuung. Nasi Atangkih Mebe Bungan Tunjung. Nasi Atangkih Nasi Gurih Atangkih, Mebe Kakul. Muah Nasi Atangkih, Mebe Cendana. Nasi Apulung, Me Be Bawang Jahe, Nasi Apulung Mebe Uyah Areng. Nasi Apulung Mebe Taluh. Nasi Apulung Mabe Tanduk Nyuh, Mebe Bawang Jahe. Nasi Sirang, Misi Kunyit, Tabya Matah, Memata Piling-Piling. Nasin Bangkal, Nasin Segulung Misi Nyuh Tabya Matah, Botor. Nasi Punjungan, Nasi Subeng, Memata Piling Piling, Jukut Muncuk Dapdap, 2 Muncuk, Muah Jukut Sesawi Bayem Luhur. Suci Rikalaning Anyawa Wedana : Munggah Ring Sanggar Tutuan, Duang Dandanan, Luwire Kangsa Dandanan, Tumpeng Guru 1, Iwak Nia Sudang Taluh, Kacang Komak, Pelas, Kepiting, Calon, Tumpeng Punjung 1, Guling Itik 1, Kacang Komak Sudang Taluh, Calon, Tum 1, Tumpeng Lelampadan 1 Maiwak Kacang Komak Sudang Taluh, Pelas, Calon, Bija-Bija Dene Sangkep, Kekelan, Tumpeng Gurih 1, Guling Itik, Kacang Komak Sudang Taluh, Calon, Pelas, Tum Kacang, Sesanganan 4 Tamas, Duma, Panca Pala, Pisang Kembang Pisang Jati, Pinda, Lingga, Bubuh Saraswati Bira, Bubuh Pirata Tadah Sukla, Kampuh Putih Akuub, Jinah 20, Benang Satukel, Kewangi 2, Ikang Ngaran Suci Sedandanan, Telas. Malih Caru Sor : Tadah Pabangkit, Luwire Guling Bawi Asiki, Tadah Pabangkit, Luwire Guling Bawi Asiki, Ayam 2, Ayam Manca , Ayam Wiring 1, Ayam Dandan 1, Ayam Ulem-Ulem 1, Ngungang, Nyalian, Ayam Pemugpug 2, Bawi Gayah 1, Suci Sadanan, Bebek Nia 2, Gelar Sange, Taluh 10, Sajeng Saguci, Jangan Sekawali, Miwah Nasi 9 Tanding, Maiwak Sudang Taluh, Kacang Komak, Tegen-Tegenan, Ayam Sapus, Bebek Sapus, Nyuk Kalih, Saang Sarembat, Sedah Sagulung, Jambe Semjang, Apuh Sekaputan. Malih Tanding, Tumpeng Ring Caru Sor, Ageng Nia, 18, Untek Nia 8, Tumpeng Alit 33, Dulurania Pakekeh, Pula Kerti, Jinah Nia Sami 1200, Lawe 6 Tukel, Muah Nering Soring Sanggar Tawang, Peras 3, Rawuhing Pagnem, Dulurania Tegen-Tegenan Kadi Arep. Iki Pretingkahing Pebanten, Kalaning Yadnya Karya, Saluwirnia. Malih Caru Sor, Anyawa Wedan, Tandah Pebangkit, Sapuput Ipun, Kadi Ngarep, Pawuwuh Ipun, Jerimpen Kaki Patuk Kadi Jerimpen Sambutan, Maiwak Ayam Wiring Mabetutu, Sageneping Sesayut Agung, Matumpang 1, Ayam Pinanggang 1 Kacang Komak Sudang Taluh, Pelas Malih Tumpeng 1, Maiwak Sesate Calon, Pangadang, Kacang Komak, Sudang Taluh, Pelas, Tumpenge Masekar Cempaka, Muah Nasi Mawadah Tendas Kau Petang Kau, Miwah Kakul Akau Muah Liklik Akau Miwah Nyalian Akau, Muang Udang. Miwah Kacang Komak Maulig Akau, Gula Sakerek, Dadi Awadah. Muah Nasi Ring Kumarang, Maiwak Ayam Gumerot, Matipat Akelan, Tuwak Apucung, Sambel Pelas, Muah Biya Kala Awadah, Thenan, Daksina Mawadah Tamas 1, Bubuh Pirata Atamas, Ring Tengahe Madaging Bubuh Talapakan, Tancebin Carang Ea Medaging Ambengan 33, Matatakan Maduri, Dadi Atamas, Nyuh 2, Madaging Tiya 1, Madaging Wija Ratus 1, Nemadaging Toya, Misi Muncuk Dapdap 3 Muncuk, Nemedaging Bijaratus Matali Suntagi, Payuk Anyar 1, Madaging Toya, Misi Pupuk Menuh. Gelar Sanga Winadahan, Jinah 25, Ati Saunduh, Getih Sepanjang, Cecepan, Antiga 9, Sajeng Saguci Balung Gegending, Muah Saji Ring Kaki Patuk, Tumpeng Asiki, Muah Be Tutu, Saung Mewadah Wakul Anyar, Gerang Gering Kapiting, Kecambah, Sajeng Apucung, Sampet Kadut, Pirak Satak, Muang Pisang Wohwohan. Muah Saji Ring Cikra Bala, Ulam Sulampitan, Jinah 25, Sekul Kokoh, Muang Sekul Ramesan, Balung Gegending, Cucupan Antiga, Kelapa Satugel, Misi Gula Sakerek, Bubur Pirata, Dukut Lepas Sawunting, Kayu Lua Satukel, Wija Catur Warna. Muah Saji Katur Ring Sang Garuda, Beras Akulak, Pirak 225, Lawe Penge 1, Lawe Ireng Asiki, Kelapa 1, Antiga 2, Tapi 1, Bawang Putih, Bawang Bang, Unting, Tumpi 2, Tebu 2, Ro Sedah 20, Mwah Woh 20, Dodol 1, Sekul Segulung Logondang 4, Balung Besi 2, Kawat Tembaga, Peripih Mas, Jaum Keling 20, Candhana, Kasturi, Tales 2, Kecambah, Lepe, Lepit, Bantal 2, Pisang Setangkep, Jahe 2 Impang, Pusuh Biyu, Gula Tuak Saguci, Gerih Lumah 4, Nyuh Maka Sirah, Tumpi Maka Warna, Sekul Limpa, Lepe Maka Lidah, Lawe Ireng, Roma, Tape Untek, Antiga Mata, Kamiri Wijihan, Bawang Putih Untek, Tebu Lengen, Suruh Jeriji, Tanah Putih Kuku, Lagondang Iga, Bantal Pupu, Lepit Watis, Jahe Telapakan, Dodol Ati, Pusuh, Papusuhan, Gula Lambe, Pisang Paru-Paru, Lawe Putih Usus, Tales Ungsilan, Tuak Rudira, Peripih Kulit, Kawat Uwat-Uwat, Besi,Balung, Don,Purus, Kacambah. Beras Akulak Sanjata, Kasturi Tutuk. Cendana Wangining Awak. Gerih Lumah 4, Pinaka Hilar. Aywa Nekurang Salah, Tunggal Alania Kurang Ring Delaha. Nihan Kerayunan Awak-Awakan, Titi Jangania Luirnia, Wadah Nyiu Anyar 1 Lelamakana Kadut Kalembut, Abidang, Isine Beras 3 Kulak Maka Sanjata, Pisang Uri Setangkep, Iket Lawe Tridatu, Maka Iga, Gula 1, Paya Puwuh 1, Maka Nyali, Pusuh, Papusuhan, Paya Tanduk 2, Maka Isin Dumi, Benang Putih 1, Maka Usun, Jinah 225, Usus, Logondang 2, Keladi 2, Maka Wungsilan, Kecambah, Maka Lima-Lima, Nyuh 1, Maka Sirah, Benang Ireng Satukel, Maka Rambut, Tape Nasi2, Maka Untek, Mimba 2, Maka Alis, Taluh 2, Maka Mata, Ragi 2 Maka Putihing Mata, Tunjung Biru, Maka Selem Mata, Bantal Pudak 1, Maka Cunguh, Manggis 1, Maka Lambe, Tung Pipit 5, Maka Isit, Kesuna 33, Maka Gigi, Dodol 1, Maka Lidah, Pangi 1, Maka Jagut, Don Delem, Maka Kuping, Tumpi 2, Maka Bun Koping. Kasturi, Maka Tilu, Durene 1, Maka Rai. Gegodoh 2 Maka, Pipi. Buluh Sacengkang, Makaput Sutra Putih, Pala Kurang, Maka Kakekolongan, Galuga Maka Rah. Atal Maka Muluk. Ganti Jawa, Maka Pungsed. Sega Sagulung, Maka Limpa. Maja Kane Maja Kaling, Malem, Maka Pambulu. Peripih Mas, Maka Carma. Candana, Maka Wangining Awak. Gerih Lamah, Maka Kelor. Tabu Cintamani 2, Maka Lengen. Suruh Pepucuk 20, Maka Jeriji. Tanah Putih, Maka Kuku. Lepe Lepit, Maka Dilamakaning Tangan. Balung Besi. Ngumping, Maka Tulang Cukal. Jahe 2 Impang, Maka Delamakaning Jarin Suku, Tetampak, Maka Delamakaning Suku. Tabia Tuh 2, Wereti Keliki, Unting, Sulampitan, Kebe Yas Berana, Kiping Putih, Kiping Dadu, Kiping Barak, Kiping Kuning Sari, Kiping Kuning, Kiping Gadang, Kiping Ireng, Kiping Pelung, Kiping Tri Datu, Jimek, Lengis Jarak, Lengis Lenge, Lengis Miyik, Tuwung Putih, Tingkih Maka Wijilan. Penguriyaga : Malih Panguryaga, Luirnia : Nyiru Anyar, Mesi Beras 4 Kulak, Gedang Satangkep, Nyuh 1, Sedah Ambengan 2 Ampin, Wah Bancangan, Apuh Winungkus, Gendis 1, Genih 2, Neragi Dana Genep, Kemini Muang Tasik, Pala Bungkah, Sarwa Wija Arta 225. Lawe Satukel. Pawilangan Jinah Ring Caru Sor, Gung Arta 1000, Wenang 5 Tukel, Kampuh Putih Akuwub. Yaning Munggah Catur, Luirnia : Tumpeng Catur Warna, Sangsangan Catur Warna, Lenga Wangi Catur Warna, Burat Wangi Catur Warna, Kampuh Catur Warna, Sutanggi Jinah 4800, Kawangi Majinah Anuting Uriping Pancawara. Daning Suci Gening, Wuwuhnia, Newedia, Abu Gala, Abugasri, Wantah Munggah Sri, Lempog Biaung, Bubur Temu, Tak Sisir, Pinda, Saji Male, Bubur Parajnan, Bira Kanyip, Gina Walia, Rujak Bila, Lingga, Majinah 200, Utaman Ipun. Madia 100. Nista 66. Nistaning Nista 33. Jinah Dume Ika, Tan Wenang Kirangin Ring 25, Yadian Ageng Alit Swakaryania, Manggeh Jinah Duma Ika 25, Sri Pupucuk, Majinah Manut Panca Wara, Malih Jinah Tetindih 800, Wenang 4 Tukel. Malih Olahan Ulam Kambing Tekaning Olahan Ulunia, Tunggal Kramania, Suci Ika, Sedandanan Sowang Kang Saro, Kuning Kang Ring Tengah, Munggah Suci Rong Dandanan, Saha Catur, Catur Ika Maulam Bebek Putih 1, Pinarah 4, Sepukang Kang Sasoroh. Malih Pisang Kembang, Dagingnia, Sasanganan, Raka Wohwohan. Muah Pisang Jati, Dagingnia, Biu Matah 5, Miwah Wohwohan, Panca Pala, Telas. Muah Dume Ubi, Keladi, Pada 3 Iyis, Kacang Putih, Jebugarum, Beras, Sedah Maapuh Cendana. Ne Munggah Ring Bebandengan, Yadian Dewa Yadnya, Wantah Kadi Sucine Munggah Ring Sanggar Tawang, Binania Tan Munggah Catur. Rujak Bila, Kacep, Bijaratus, Ring Tumbangan Pagenahan Ipun. Ganawalia, Abu Gala, Abu Gasri, Tak Sisir, Lempog, Bubuh, Dados Atamas. Muah Tingkah Banten Ring Daganing Sawa, Luire : Panjang 2, Lebeng 1, Matah 1, Daging Mematah, Biu Matah, Ubi Keladi, Kacang Komak, Ketan Injin, Pusuh, Gedang, Bungkil Biu, Lakar Basa, Pepek, Gerang, Taluh, Ot Bakatul, Beras Catur Warna, Daun Salak, Daun Pakel, Daun Duren, Daun Mangis, Daun Wani, Candung, Ambengan, Padang Lepas, Muncuk, Dapdap, Muncuk Tiying, Beluluk, Bulun Merak, Bulun Kambing, Angsa, Kambawon, Buluh 2 Tugel, Panjangnia Sacengkang, Ne Asiki Makaput Kampuh Putih, Metali Petali Sutra, Madaging Jaum 2 Katih, Malih Asiki, Madaging Ketan Injin, Pantun, Sami Mapenggit, Panjaka Akedik. Muah Balung Gagending, Jejeron, Getih Tuak Sasujang, Wohwohan, Sedah Ambengan, Jambe Pasihan. Panjange Uleng, Sasanganan, Nasi Kaput, Kacang Komak Sudang Taluh, Ebatan Bawi, Calon, Sesate, Pelas, Tadah Sukla, Cambeng, Angkeb, Tumpeng Metambus, Maiwak Ayam Pinanggang Masambel Gepeng. Bubuh Pirata 2 Wadah, Guling Dagan 1, Tumpeng Agung 2, Kacang Komak Sudang Taluh, Pelas, Peras. Yan Panjang Panjenuk, Pawuwuhnia, Takilan Lebeng Matah, Ketipat Akelan, Pecuk 3, Medaging Muncuk Dapdap 3 Muncuk, Jinah Sami Mabidang. Panjang Pengiriman, Sami Ring Panjang Panjenuk, Telas. Nihan Caru Atiwa-Atiwa, Alaning Dewasa, Ring Turuning Sawa, Ring Natar Acaru, Kurnia, Suci Adanan, Sega Sawakul, Iwak Akawis, Wak-Wakan Matah, Daging Jajeron, Balung Gegending, Ketupang Agung, Bawang Jahe, Terasi, Tuksa Suci, Nasi Sagulung, Iwak Jejeron Matah, Antiga Mentah, Canang = 2 Tanding, Segehan = 11 Tanding, Tuak Arak Berem, Daksina : 1. Artha 1909. Kangsinambat, Sang Dremba Moha, Sang Kala Das Muka, Sangkala Mangkurat, Sangkala Wisaya. Matra : Ong Sang Dremba Mua, Sira Amangana Ring Pajalan, Sangkala Wisaya Sira Amangana Ring Pasargung Jagalan, Sangkala Ngada Sira Amangana Ring Dalem Agung, Sangkala Kewoh Sira Amangana Ring Pajuden, Ri Wus Sira Amangan Anginum, Pamuliha Sira Maring Raga Wakemaning Sun, Ruwangana Ing Sun Amangun Ayu, Ong-Ong Dirgahayu Rastu Tetastu Suada. Iki Mpu Lutuk Kaweruhakena, Desang Mahyun Anukangin Banten Wong Pejah Aywa Pepeka Semawas Linging Pulutuk Iki, Muwah Aywa Langgana Ring Lingning Sasra, Denwas Padakena, Muah Aywa Cauh. Aywa Linyok, Anyolong Saupakaraning Wong Pejah, Apantunggal Kadi Anyolong Derewen Sang Pandita, Dahat Kapapania, Ring Kapatiania Delaha, Tan Hurung Lina Boking Kawah Sitam Bregas Muka, Sinakitan De Sang Wakteking Karabala. Mangke Aywa Tan Perayatna Samawas Ring Linging Pelutuk Iki Kunang Sang Wenang Mbiasa Sasopakaraning Wong Pejah Muang Sekramaning Yandya Luir Niya ; Maligya Pitara, Butha Yadnya, Sang Bikhsu Wadu Wenang, Yan Wang Sudra Tang Kawenang, Tang Inarep De Para Watek Dewata, Sapakarania Kang Munggah Ring Sanggar Tawang. Muah Aywa Ngangge Tukang Banten Tan Wruhing Sasra. Tukang Angrusuk Ngarania, Yan Tan Nganutin Linggih Aji Muwah Yan Tukang Tanweruh Ring Tegesing Pelutuk, Tekaning Dewa Tatwa Saking Aniru-Niru Mapa Kurang Mapa Luih, Den Katah Pada Salah Ungguan, Ika Ngaran Tukang Patemon, Muwah Tan Weruh Ritekaning Pamelas Segaweyannia, Tukang Teja Gera Ngarania Ika, Pawetunia Sakeng Tan Anutin Sasra Nganggo Saka Wnangnia Dawak Samben Ngarania Ika. Ulam Banten : Nihan Eteh-Eteh Banten Tebenan, Yan Anyawa Wedan, Yan Makarya Soroh Galahan Matah Agalah, Wenang. Pada Setengah Lebeng Matah, Wenang. Djejatahnia : 7 Warna, Luwirnia ; Lembat, Asem, Serapah, Mepucak Ati. Jepit Babi, Jepit Balung Jepit Gunting, Kekuwung Bungan Duren Jajerone Seunduk Ider Bhuana, Muwang Suluh-Suluh Tubalang. Selepitang, Pinalih Sekadi Ring Arep Lebeng Matahnia Muang Rerabas Ayung-Ayung, Ngaran Jajerone Saunduh, Tekaning Jaring-Jaringannia, Ati Sawilah, Babi Sawilah, Ikut, Cunguh, Cadik Ngatut Tulang, Balung Giling, Balung Bolong, Kalung Gegending, Balung Katupang, Balung Katupang Agung, Balung Cili, Balung Cikal, Balung Cikal Tengari, Balung Inger, Balung Linggis, Balung Dedengkul, Balung Pemugbug, Balung Naka Buja, Balung Naka Pada. Iki Pinalih Sekadi Ring Arep Lebeng Matahnia. Malih Rarebasnia Nerateng, Urab Barak, Urab Putih, Urab Jinar, Urab Gadang , Papeyon, Rurubuh, Rerawon Polo Akaputan Malablab, Timbungan. Paesan Kekemul, Oret-Oret, Kekutis, Urutan Dadakan, Padaseasta Panjangnia Sami Lawar Aken. Kang Kegecok Mirah Aken, Muwah Pecel Isi, Pecel Babi, Pecel Balung, Liklik Muluk, Telas. Malih Ana Pereteka, Nanging Nganti Pagunduh Tukang Bantene. Luirnia, Babaran, Karangan, Katengan, Jerimpen, Gajah Gede, Gajah Cenik, Jejanganan, Among Kawas, Gelar Sanga, Bayuan. Ika Kabeh, Anganti Panguduh Sanga Nukangin Bantene, Pacang Makarya Kikit Liyune, Telas. Muwah Yang Mekarya Eteh-Eteh Petang Dasa, Pitung Warna Jejatahnia , Ika Pak Tiga, Matah Abagi, Lebeng Duang Bagi, Rarebasnia, Turutang Sakadi Ring Arep. Yan Makarya Eteh-Eteh Soroh Telung Benang, Jejatahnia Pitung Telung Warna, Ika Pah Tiga. Matah Abagi Lebeng Duang Bagi, Rarebasania, Turutang Kadi Ring Arep, Nanging Malih Maweweh Jejatahnia. Yan Makarya Eteh-Eteh Soroh Seratus, Jejatahnia Asiya (9) Warna Ika Pah Tiga, Matah Abagi Lebeng Duang Bagi, Rarebasania Turutang Kadi Ring Arep. Yan Mekarya Eteh-Eteh Soroh Karobelah, Jejatahnia 9 Warna Ika Pah Tiga, Matah Abagi Lebeng Duang Bagi, Rarebasnia Turutang Kadi Ring Arep, Nangging Malih Maweweh Jejatahnia. Yan Mekarya Eteh-Eteh Soroh Satak, Jejatahania Asia Warna, Pah Tiga, Matah Abagi Lebeng Duang Bagi, Rarebasania Kadi Ring Arep, Nanging Maweweh Jeajtahnia. Yan Mekarya Eteh – Eteh Eoroh Telung Atus, Jejatahnia Solas Warna Rerebasania, Turutang Kadi Ring Arep , Jejatahnia Pah Tiga, Matah Abagi. Nanging Lebeng Duang Bagi, Mewadah Jejatahania, Telas. Yang Mekarya Eteh-Eteh Soroh Limang Atus, Jejatahnia Lomolas Warna, Ika Pah Tiga, Matah Abagi, Lebeng Duang Bagi Rerabasania Turutang Sakadi Ring Arep Nanging Malih Maweweh Jejatahnya. Yadin Pada-Pada, Lebeng Matahnia Wenang Telas. Yadin Olah Kebo, Saika Palihania, Paracining Preteka, Kadi Ring Arep. Ika Ingaranin Labahan Pangadang-Adang, Pangupati Ring Atman Sang Inupakara, Yatika Labahan Sang King Kara Bal, Mene Aja Papeka Sang Mukangen Iwak Pangadang Adang Ika, Yang Iwang Antuk Sang Ngaryanin Muwang Sang Nukangin, Tinemak De Sang King Kala, Tan Kebeda-Beda, Amanggah Sang Kala Agung, Mangkana Alania. Mangke Aywa Parayatna, Sang Mukangin Iwak Pangadang-Adang Ika. Dening Sang Mukaning, Ana Labane, Pupundutan Sukla Luirna : Bebakaran : 1, Mepengaji Jinah 125, Malih Nasi Sokan : 1. Sekarangan Atanding Genep, Malih Nasi Agulung : 1. , Benia Bayuan Atanding, Mwah Sesantun : 1., Majinah 225, Meduluran Canang Gental Atanding, Jinhnia 22, Malih Peras : 1. Jinahnia 25 Telas. Nihan Tegesing Balung. Balung Murda, Ngaran Balung Tendas. Balung Gerana, Ngaran Balung Cunguh, Balung Inger Ngaran Basange Beten Kuping, Balung Bangkal Ngaran Balung Cikal, Ngaran Balung Cadik, Balung Cadik Ngaran Tengari, Ngaran Balung Munguh Gariki, Balung Cili Ngaran Balung Tulang Gringe, Ne Ngatut Iga Babi Isi Kulit, Balung Giling Ngaran Balung Igane Ngatut Isi Kulit. Balung Bolong Ngaran Balung Tulang Giinge, Ne Singatut Isi Babi Kulit Mwang Iga. Balung Iga, Ngaran Ne Tuara Ngatut Isi Babi Kulit. Balung Gegending, Ngaran Balung Pangetep Pahane, Ne Bunter, Balung Linggis Ngaran Balung Pahane, Ne Dempet. Balung Dadengkul Ngaran Balung Entuk, Laba Kiri Ngaran Pala Kiwa, Balung Katipang, Ngaran Balung Siliti Igul Ngaran Ikut. Balung Maka Buja, Ngaran Balung Kukun Limane, Balung Naka Pada Ngaran Balung Kukun Batise. Malih Tegesang Kalung, Ngaran Kalung Lekeh, Ngaran Tulang Giinge Ne Ngatut Iga, Isi, Babi, Kulitne Tusing Pegat Ailih. Kalung Gede, Ngaran Baune Ne Ngatut Isi Babi Kulit. Kalung Meantun, Ngaran Kalung Mesambung Sambung. Kalung Kundali, Ngaran Kulit Lima Batise Makeruk, Ne Tusing Pegat, Telas. Malih Tegesing Rarebasania, Balunge Lebeng Matah, Pinalih Kadi Ring Arep Pah Siki, Pah Dua, Lebeng Matah Nia, Ketekeng Jejatahnia Sami Pada Wenang Telas. Malih Tegesing Rarebasnia, Ne Ratunia, Ngaran Gegecok Mirah, Ngaran Ketekne Misi Getih, Dagingin Ramesan Lawas Ati, Tusing Measem, Puput Antuk Tasik Embe Mica. Pengit Ngaran Urabe Genep, Malih Dagingin Muluk, Muang Pepahit Raris Makaput Metambus. Payasan Ngaran Pesan Kekembul Ngaran Berengkes Kukutis Ngaran Cambuuk, Oret-Oret Urutne Mepanggang, Urutan Dadaka, Ngaran Urutane Magoreng. Ulam Nungkuk Ngaran Basange Misi Intukan, Misi Biyu Metugel-Tugel Raris Tali-Talin. Alir-Aliran Ngaranin Basange Puyung Ne Maupin Raris Seet-Seet Antuk Tali Tuluk-Tuluk, Subalung Ngaran Sulampiting Jajerone Saunduk Ingamet Ider Bhuana. Malih Artin Ipun Suluk-Suluk Ngaran Tusuk-Tusuk Tubalung Ngaran Puputang Berabas Ayung-Ayung Ngaran Rarebasne Puput Magenep Tekanin Jejaringania Telas. Malih Ana Preteka Sarobing Prateka Ika Nanging Nganti Penguudh Sang Anikangin Bantene. Ri Kalaning Akarya Angasti Wedana Muwang Nayawa Wedana Saha Pratekane Sekadi Munggah Ingarep, Nanging Malih Kayunin Desane Ngasambit Sakena Linging Aksara Iki, Den Anut Sedang-Sedangmwah Kurang Luwihin Aja Kurang Parayatna Sang Anukangin, Ika Kabeh Nganti Penguduh Tukang Bantene. Mwah Yan Sira Yambutin Mesangih, Memungkah, Mesimpen, Ika Yan Akudang Soroh Mekarya Eteh-Eteh Menista, Memadya Utama. Mwah Tegesing Gayah Agung Alit. Gayah Utuh Ngaran Gayahe Metendas Ngaran Tendase Utuh. Gayah Sari Ngaran Gayahe Mepucak Kukuwung Bungan Duren. Mwah Tetebasan Asta Wara, Tri Wara Menge Pepet, Jejatahnia Pada Anut Uripnia. Malih Ulam Pring 8 Tanding Jejatahnia Pada 8 Katih. Malih Ulam Kawas 33 Tandingan Jejatahnia Pada Solas Katih, Sane Atanding Mwah Jejanganan Among, Gelar Sanga, Ketengan, Wak-Wakan, Banten Beras, Bebaleran. Malih Tetebasan Geruda Ngaran Jejatahnia Sarwa 5 Tambah 9 Warna Misi Sesate Gede Mekatik Antuk Papah, Keheng Jejatahnia 9 Pang 9, Sejawinin Murda Tular, Igul, Mapigresik Sewarnaning Jejatah Wnang, Mekukudan Jejaringan, Meruntutn Tatebasan Pangider-Ideran. Tetebasan Garudane Metatakan Ngiyu Masurat Garuda Kalung Ring Tengah Tancebin Jejatah Mekalih Bagia Rarebasnia Searnaning Balung, Muwang Jajerone Saunduh Sami Masaring, Rarebasnia Tunggal Sekadi Ring Arep. Malih Tatebasan Pangider-Ider Ngaran Gelar Amertane Kacerita Alekeh Naga Siu Atekep Cakra Mider Jejatahnia, Senjata Nawa Sangane Pinania Rarebasan Balung Nia Mwang Jajeronia Sami Magoreng Kadi Ring Arep. Urabnia Tunggal Kadi Ring Arep, Balung Besik Ring Tengah Padma, Makukudung Jejaringan Taler Akna Metatakan Ngiyu Maserambing, Mapelipid , Jejatah Lembat Asem. Jepit Babi, Jepit Balung, Kakuwung, Bungan Duren, Ne Kngin Senjatane Bajra, Mapucak Pepusuhan. Ane Kelod Kangin Senjatane Dupa Mapucak Peparu, Ne Kelod Senjatane Gada Mepucak Ati, Ne Kelod Kauh Senjatane Angkus Mapucak Angkus, Ne Kauh Senjatane Pasa Mepucak Bebuhan, Ne Kaja Kauh Senjatane Duaja Mapucak Limpa, Ne Kaja Senjatane Cakra Mapucak Nyali, Ne Kaja Kangin Senjatane Trisula Mepucak Kukulungan Ring Tengah Senjatane Padma Mepucak Empuking Hati Genep Senjata Nawa Sangane Ginelar Balunge Ider Akna Segehane Ring Tengah Mwah Jajerone, Urabe Iderakena Jakaning Jejatah, Ring Tengah Dagingin Lumur Misi We Telas. Tatkala Atiwa Mwah Anyawa Wedana Mwang Asti Wedana Mwah Akarya Tigang Sasihin Mesangih, Maweton Meiwak-Iwak Memungkah, Mesimpen, Medana, Mapulekerte Utama, Ngusaba Bhumi Mecaru Panca Wali Krama, Ngeka Dasa Ludra Wenang Pada Inggangge Princining Preteka Iki, Nanging Duduk Pilih-Pilihin Angangge Iki Anganti Penguduh Tukang Bantene Miwah Sang Kmawaseng Karyane Preteka Iki Pinaka Utamaning Asta Maha Baya Telas. Nihan Puput Preteka Iki, Kajeki Pinaka Pemelaspasnia, Sesantun 1, Saha Pula Kerti, Jinahnia 225, Peras 1, Jinah 25 Muwah Nasi Sokan 1, Benia Karangan Setanding Genep. Malih Nasi Agiling, Benia Bayuan Atanding, Canang Gantal Atanding, Mejinah, 22 Keteng, Segehan Cacah 11, Tanding, Jejatahnia Urab Barak Putih, Segeh 3 Kepelan, Dadi Atanding, Benia Bawang Jahe. Mantra : Ong Yang Mareka Mungguh Ring Patumpukaning Hati Denira Mungguh Mungguh Ring Pucaking Lidah, Metu Sang Hyang Eto-Eto, Anugraha Wong Sinandian, Tan Keneng Campahan, Ong Astu Tatastu. Asep, : Mantra : Ong Brahma Dewa Ya Namah, Ong Dwasta Ya Namah, Ong Kala Kali Ya Namah, Ong Sarwa Baya We Niam Nama Swaha. Tepung Tawar; Mantra : Ong Sajana Hapreteka Sastra, Mpu Sira Sarining Wisesa, Tepung Tawar Amunahaken, Segau Anglungsur Akin Sakwehing Sebel Kandel, Gogodan Sanganemu Sangkala, Lara Roga Baktanu, Ong Peras Bungkah Terus Tekeng Para. Tatebus, Mantra : Ong Wetaning Raga Dirga Yusa, Angapus Walung Pila-Pila Angapus Watit Pila-Pilu, Angapus Asta Guna Gawening Ulun. Ngetisang Toya, Mantra : Om Sriyam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnayam Bawantu, Telas. Sesarik, Mantra : Ong Sanghyang Murti Wisesa, Mungguh Ring Bahu Kiwa-Tengen, Sang Hyang Urip Mungguh Ring Kaketeging Hati Angungkurana Baja Pakewuh Sira Sang Sinarik Sarikan. Segehan , Mantra : Ih Sang Bhuta Sangga Pati, Sarwa Wigraha, Iki Tatadah Sajinira Sowang-Sowang, Aja Elik Salah Gawe, Poma 3 X Raris Tabuhin Tuak Arak Berem. Bisa, Ika, Wenang Sang Ngarjanan Angindik Akena.

Sumber
Nama : Ida Bagus Gede Suartama
Alamat : Geria Bukit Bangli Jl. Nusantara 93a Bangli
Kepada Yth. Redaksi_Babadbali.com Mohon tolong disikluskan ke Internet dan Yayasan Baligalang Lontar hasil salinan, warisan lontar orang tua kami di geria Bangli Bukit Bangli, Terima kasih
http://www.babadbali.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: